YER' İN SESİ: ULUS İŞHANI' NIN SÖYLEDİKLERİ
 
Yer'in Sesi: Ulus İşhanı'nın Söyledikleri | Kamusal Alan / Kamusal Mekan | İşhanı'nın Sahipleri | İşhanı'nın Değerleri | İşhanı'nın Yüzleri
YER' İN SESİ: ULUS İŞHANI' NIN SÖYLEDİKLERİ
Özellikle Cumhuriyet Dönemi mimarlığı mirasının hızla yok edildiği bugünlerde, Sanal Mimarlık Müzesi bu sergisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi’ kapsamında tehdit altında olan Ulus İşhanı’nı konu ederek iyileştirme /yenileme/ dönüştürme gibi tanımlar altında kentlerimizde yapılmak istenen müdahalelere dikkat çekiyor. Sergi, Ali Cengizkan ve Didem Kılıçkıran yürütücülüğünde, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü yüksek lisans stüdyolarından Arch 713 kapsamında 18 yüksek lisans öğrencisinin gerçekleştirdiği araştırmayı aktarıyor. Sözlü tarih, arşiv taramaları ve etnografik yöntemlere dayanan araştırmada, ‘yer’ kavramına odaklanılarak, Türkiye’de modern mimarlığın önemli örneklerinden olan Ulus İşhanı’nın inşa edildiği 1950’li yıllardan bu yana nasıl bir ‘yer’ olageldiği saptanmaya çalışılmış. ‘Ulus İşhanı hangi kişisel tecrübelere, gündelik rutinlere, kimlerin anılarına ve hangi törenlere ev sahipliği yapmıştır?’; ‘İşhanı’nın yerine getirilecek başka bir tasarı, nitelikleri ne olursa olsun, onun evsahipliğini devralabilir mi?’ gibi sorulardan yola çıkılarak kentliler ve İşhanı esnafıyla yapılan görüşmeler yoluyla İşhanı’nın ‘bir kentsel bellek ve kimlik öğesi’ olarak öneminin vurgulandığı araştırmada, yapının mimari ve kentsel mekansal değerleri de mimar ve tarihçilerle görüşmeler ve kentsel mekan analizi yöntemleri kullanılarak alanda gerçekleştirilen çalışmalar yoluyla saptanmış. Araştırmayı bütün kavramsal ve yöntemsel zenginliğiyle aktaran sergi, Ulus İşhanı’nın geleceği hakkında fikir üretmeden önce onun nasıl bir ‘yer’ olduğunu anlamanın, sergi isminde de aktarıldığı gibi ‘yer’in sesi’ni dinlemenin önemini çarpıcı bulgularla ortaya koyuyor ve kapsamlı kentsel müdahaleler öncesinde yapılması gerekli bilimsel çalışmalar için ipuçları sunuyor.
Yer'in Sesi: Ulus İşhanı'nın Söyledikleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde üç yılı aşkın bir süredir yürütülen yeni yapılaşma girişimi, bölgenin bir ‘çöküntü alanı’ olduğu saptamasından hareket ediyor; alanı Kentsel Dönüşüm bölgesi ilan ederek, yalnızca kendi bünyesindeki kadrolar ve hizmet aldığı ‘iş bitirici’ proje müteahhitleriyle, eski merke... devamı...
Kamusal Alan / Kamusal Mekan

Bireyler için ‘kentli’ olmanın önemli bir paydası kenti diğer kentlilerle paylasmak, deneyimlemek, diğer kentlilerin farkında olmak ve bir bütünün parçası gibi hissetmekse eğer, yapıların ‘kentli’ olabilmelerinin önemli bir paydası bu paylaşıma, deneyime ve farkındalığa ‘olanak verebilmeleri’dir. Yapılar, özellikle ... devamı...
İşhanı'nın Sahipleri

Kullanıma açıldığı yıldan bu yana İşhanı’nda kiracı olan ve mekanın son 45 yılına şahitlik yaptığı kadar dönüşümünde de etkin olan esnaf, mekanla kurduğu güçlü aidiyet ilişkisi nedeniyle 'yer'in sahibi olarak değerlendirilmelidir. Esnafla yapılan derinlikli söyleşiler, 'yer' duygusunun edinilmesini ve İşhanı özelind... devamı...
İşhanı'nın Değerleri

Çalışmanın bu bölümünde mimarlar ve mimarlık tarihçilerinin Ulus İşhanı üzerine görüşlerini almak amaçlanmıştır. Yapının sunduğu mimari ve kentsel mekan değerleri, tarihi kent merkezindeki simgeselliği, dönemindeki uluslararası ve ulusal mimarlık yaklaşımları ve tartışmaları içerisindeki yeri ve katkıları, ayrıca mi... devamı...
İşhanı'nın Yüzleri

. devamı...
Ziyaretçi Defteri
Adınız Soyadınız:
E-posta :
Başlık:
Mesaj:
selin
nasıl bir bina bu..
bu bina süper olmuş.....................