Kiliseler
 


TATAVLA' DAN KURTULUŞ' A   Kiliseler

AYİOS DİMİTRİOS KİLİSESİ

Bugünkü Kurtuluş Meydanında, son duraktadır. Söylencelere göre İstanbul’un fethinden sonra, Kasımpaşa’da bulunan Ayios Dimitrios adlı küçük bir kilise camiye çevrilince, orada bulunan Ayios Dimitrios ikonası tepedeki Ayios Athanasios kilisesine taşınmış ve kilise bundan sonra bu adla anılmıştır. İkona yalnızca kiliseye adını vermekle kalmamış, çevresinde yeni oluşan köye de zaman zaman Ayios Dimitrios ya da Aya Dimitri denilmiştir. Daha sonraları az ileriye Ayios Athanisios adlı başka bir kilise de inşa edilmiştir.

Kilisenin ilk inşa tarihi bilinmemekle birlikte gezginlerin notları ve şehir planlarına göre 16 yüzyıl ortalarına kadar izi sürülebilmektedir. Bugünkü yapı, 1726, 1782 ve 1798 yıllarında yapılan ekler ve onarımlar sonucunda biçimlenmiştir.

Ayios Athanasios Kilisesi

Ayios Dimitrios kilisesinin 200 adım kadar batısında, eski adıyla Ayatanaş, yeni adıyla Omuzdaş sokağında bulunan kilisenin temeli Sultan Abdülmecid’in izni ile İstanbul Patriği Kirillos Efendi döneminde Tatavla’nın dini lideri Argiropoleos Serafim tarafından 21 Kasım 1855’te atılmıştır.

Mimar Hacı Kosti Maltezaki ile Panayotis Kalfa ve Mise Dimitrios Frangias binanın plan ve yapımını üstlenmişlerdir. Kilisenin yapımı için zamanın parası ile 1.350.000 kuruş harcanmıştır. 1858 yılının Mart ayında ibadete açılan kilise, 1896’da yaşanan İstanbul depreminden sonra kapsamlı bir onarımdan geçirilmiştir.

Evangelistrias Kilisesi

Hz. Meryem’in hamile kalmasının müjdelenmesine ithaf edilen bu kilise, Tatavla’nın Taksim yönündeki eteklerinde, Dolapdere’de eski adıyla Kilise, bugünkü adıyla Hacı İlbey sokağındadır. Daha önce mevcut olan küçük, ahşap bir kilisenin yerine yapılmıştır.

Demir parmaklıklarla çevrili taş bir avluda bulunan ve birkaç mermer basamakla girilen binanın Bizans tipi küçük bir kubbesi vardır. Kilisenin ön cephesine bitişik olan iki çan kulesinin yükseklikleri 25 metreyi bulur. Çan kulelerinin arasında ve ana binanın cephesinde, dönemin modasına uygun olarak bir de saat yer almaktadır. Kilise, Tatavla’nın bu bölgesinde oturan Rumların yardımları ile 1877- 1893 yılları arasında 16 yıllık bir çabadan sonra tamamlanabilmiştir. Mimarı Petraki Meymaridu Efendi’dir.
1 2 3
Ayios Dimitrios Kilisesi
Ayios Dimitrios Kilisesi
Ayios Dimitrios Kilisesi
Ayios Athanasios Kilisesi
Ayios Athanasios Kilisesi
1 2 3