Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane (Haydarpaşa Lisesi), ( Raimondo d'Aronco ile birlikte)
1893-1902.
Günümüzde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
Haydarpaşa, Kadıköy.

Haydarpaşa (Acıbadem-Gazhane) haritası ve genel görünüş.


Harita: Jacques Pervititch, "Sigorta Haritalarında İstanbul"
Foto: Metin Sözen arşivi

© 2012 Mimarlık Müzesi. Bütün hakları saklıdır.