Oryantalizm
 
Fotoğraflar
|
Kurumlar
|
Mimari Uslüplar
|
Portreler
|
Yapılar
Oryantalizm

19.yy'da gelişen ve Doğu insanlarının dinlerinin, dillerinin ve tarihlerinin incelenmesi anlamına gelen bilim dalı. 19.yy'ın ortasında özellikle de Fransız yazar Theophile Gauiter'nin yazılarıyla, bu terim Doğu dünyasını konu alan bir resim türü için de kullanılmaya başlanmıştır.
Oryantalizm bilimden edebiyata, tiyatrodan müziğe kadar uzanan çok geniş bir olgudur. Resmin yanı sıra Mimarlık ve Mobilya gibi uygulamalı sanatların bir çok alanında da etkili olmuştur.

1798'de Napoleon'un Mısır Seferi'yle başlayan ve 1914'te I.Dünya Savaşı'yla son bulan Oryantalist resim akımı, aslında belirli bir okul oluşturmaz. Bu resimler birbirlerine üslup yönünden çok, tematik bakımından bağlıdır. Oryantalist ressamların konuları, genel olarak figürlü kompozisyonlar ve manzaralar olmak üzere iki grupta toplanabilir. Oryantalizm her şeyden önce bir Fransız resim türüdür. İngilizler, daha sonra öbür Avrupalılar bu konuya yönelmiştir. 1870'lere kadar Fransız ve İngilizler'in tekelinde bulunan Oryantalist resim sanatı bu tarihten sonra İsveç, Rus,Alman, Avusturyalı, Belçikalı sanatçılarında ilgisini çekmiştir. Önemli bazı örnekler vermek gerekirse Gerome, Allom, Bartlett,Zonaro, Bello gibi isimler verilebilir.
Türkiye'den ise Osman Hamdi Bey oryantalist üslubun önemli temsilcilerindendir. Gerome'un etkisi yansıtır üslubuyla oryantalizmi kendi kavrayışla sentezlemiştir.

Avrupa mimarlığında Doğu 'ya ilgi 18.yy'a uzanır ve önce Dekoratif Sanatlar alanında , ardından da İngiltere'deki bazı yapılarda kendini gösterir. Bunların en güzel örneği Chambers'ın Surrey'de Kew Bahçeleri'nde yapmış olduğu binalardır.
Kaynak :  İNANKUR.Zeynep,"Oryantalizm", Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C-3, s.1389-1391,Yem Yayın, İstanbul,1997.
 
Arama Sonuçları Mimarlık Müzesi Koleksiyonunda:   Oryantalizm
   
Galeri
  - Tasarlayan ve İnşa Eden | MİMAR KEMALEDDİN: TARİHİN DÖNÜM NOKTALARINDA BİR YAŞAM (1870-1927)
- 1870-1909 | MİMAR KEMALEDDİN: TARİHİN DÖNÜM NOKTALARINDA BİR YAŞAM (1870-1927)
- 1925-1927 Vakıf Oteli / Ankara Palas, Ankara | MİMAR KEMALEDDİN: TARİHİN DÖNÜM NOKTALARINDA BİR YAŞAM (1870-1927)
- MİMAR KEMALEDDİN: TARİHİN DÖNÜM NOKTALARINDA BİR YAŞAM (1870-1927)