Halk Bankası Genel Müdürlüğü (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı)
 
Fotoğraflar
|
Kurumlar
|
Mimari Uslüplar
|
Portreler
|
Yapılar
Halk Bankası Genel Müdürlüğü (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı)

1983 - 1984
Mimarlar: Doğan Tekeli, Sami Sisa

Proje, 1983 yılında açılan sınırlı bir yarışma sonucunda elde edilmiştir. Çokişlevli ve simgesel nitelik taşıyan bir yapı amaçlanmıştır. Programın ana öğesi olan ve toplam 40.000 m2 ye ulaşan genel müdürlük büroları yüksek yapıda toplanmıştır. Bu kitlenin biçimlenmesinde insan ölçüsünü yitirmemek ve insanı doğadan koparmamak ilkesi temel alınmıştır. 45x45 m boyutundaki kare plan oyulmuş; kuzey güney yönlerine yönelen 45x15 m boyutlarında paralel iki büro kitlesi elde edilmiştir, bunlar da merkezi bir düşey ulaşım çekirdeği ile bağlanmışlardır. Bu plan her büronun doğal ışığa ve doğaya açılmasını sağlamaktadır. Doğu yönündeki büyük boşluk içinde her beş katta bir sağlanan geniş asma bahçeler de yeşili yapının içine çekme düşüncesinin ürünüdür.
Merkezî kafeterya, kulüp, oditoryum, bankacılık okulu gibi öğeler çökertilmiş iç yaya mekânının çevresinde iki-üç katlı kitleler halinde yerleştirilmişlerdir. Burada sakin, yeşil bir rekreasyon alanı oluşmuştur.
Yapıların yerleşiminde eksensellik esas alınmıştır. Yüksek kitle, ağaçlıklı bir yolla meydana bağlanmaktadır. Meydan üzerinde tasarlanan baldaken tarzında bir saçak giriş noktasını tanımlarken bu noktadan başlayan boyuna eksen güçlü bir simetri ekseni olarak arsa uzunluğunca sürmektedir.
Ankara'nın Eskişehir ve Konya yönlerinden girişlerinin kesiştiği noktada yer alan yapının, kapı biçimiyle de öne çıkarak kendine özgü bir kimlik kazanması amaçlanmıştır.


Kaynak :  "Doğan Tekeli-Sami Sisa Projeler Yapılar", Yapi-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul
 
Arama Sonuçları Mimarlık Müzesi Koleksiyonunda:   Halk Bankası Genel Müdürlüğü (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı)