Bursa Muradiye Külliyesi
 
Fotoğraflar
|
Kurumlar
|
Mimari Uslüplar
|
Portreler
|
Yapılar
Bursa Muradiye Külliyesi

Haziran 1425 - Kasım 1426
Yaptıran: Sultan 2. Murad

Cami, medrese, hamam, imaret ve 12 türbeyi içerir. Bursa’da Osmanlı sultanları tarafından yaptırılan son külliyedir.

Cami
Ortalama 10 m çapında arka arkaya yerleştirilmiş iki kubbe, yanlarda birer kubbe ile örtülü mekânlarıyla ters T planlı (tabhaneli) camiler grubunda yer alır. Orta kubbe üç yanda kubbeli eyvanlarla çevrilidir. Yan eyvanlar dirsekli birer koridorla dış köşelerdeki tabhanelere bağlanırlar. Yüksek orta kubbeler yapıya egemendir. İç mekânda kubbelere geçiş iri mukarnaslarla sağlanmıştır. Mihrap bölümündeki duvarların alt yarısı firuze, lacivert, beyaz renkli sırla altıgen, üçgen, kare ve dar şeritler halinde çinilerin çeşitli geometrik örnekleri ile kaplanmıştır. Barok mihrap 18. yüzyılda yapılmıştır. Kapı kanatları döneminin özelliklerini taşıyan yalancı kündekâri tekniğindedir.
Girişte önü açık beş şahnişli asma kat yer alır.

Son cemaat yeri son derece gösterişlidir. Mermerden örme dört paye, iki granit sütun üzerine yanlarda birer çapraz tonoz, ortada üç kubbe ile örtülüdür. Orta kubbe bütünüyle mukarnas dolguludur. Tuğla ve firuze çini birleşmesinin zarif örneklerini sunar. İç içe geçmiş çokgenlerin kesişmesiyle yıldızlar ortaya çıkmıştır. Aralarındaki boşluklara firuze ve lacivert çiniler yerleştirilmiştir. Selçuklu geleneğini yaşatan bir süsleme anlayışını ortaya koyar.

Medrese
Kuzeydeki eyvandan 17m x 17 m boyutlarındaki bir avluya girilir. Revak 12 paye ile taşınır. Güneydeki, dershane olarak kullanılan büyük eyvan çokgen bir kasnak üzerinde yükselen kubbe ile örtülüdür. Avluyu çevreleyen 16 öğrenci odası vardır. Bu hücrelerin her birinde bir pencere ve bir ocak bulunur. Dershanenin duvarları 2.6 m yüksekliğe kadar turkuvaz ve lacivert renkte çinilerle kaplıdır. Duvarlarda taş ve tuğla kullanılmıştır. Duvar işçiliği üstün niteliktedir.

Hamam
Girişi doğudandır. Soğukluk tuğla bir kubbe ile örtülüdür. Güneydeki bir kapıdan ılıklığa girilir. Sıcaklık iki eyvandan oluşur.

Türbeler
Muradiye Külliyesi, çevresindeki 12 türbe ile adeta bir türbeler semti oluşturmuştur. Türbelerin en büyüğü 1437'de tamamlanan 2.Murad türbesidir. Dört paye ve dört adet Bizans sütunu ile taşınan kubbe, mezarın yağmur sularıyla ıslanması için gökyüzüne açıktır. Hüma Hatun, Cariyeler, Şehzade Ahmed, Şehzade Mustafa, Gülşah Hatun, Mükribe Hatun, Şehzade Mahmud, Şehzade Mustafa ve Cem Sultan, Ebe Hatun, Gülruh Sultan türbeleri buradadır. 1449-1557 arasında çeşitli tarihlerde yapılan bu türbeler kare ve çokgen plan tiplerindedir.

Derya Nüket Özer


Kaynak :  Godfrey Goodwin; "A History of Ottoman Architecture", s.70, Thamesand Hudson, London, 1992.
Oktay Aslanapa; “Osmanlı Devri Mimarisi” s.48, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1986.
Şerare Yetkin; “Osmanlı Türk Çini Sanatının Gelişmesi” s.205, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları 1986.
 
Arama Sonuçları Mimarlık Müzesi Koleksiyonunda:   Bursa Muradiye Külliyesi
   
Galeri
  - Bursa Muradiye Medresesi asıl cephesi. İTÜ Mimarlık Fakültesi Arşivi | KEMAL AHMET ARÛ' NUN ALBÜMÜNDEN
- Bursa Muradiye Medresesi planı. İTÜ Mimarlık Fakültesi Arşivi | KEMAL AHMET ARÛ' NUN ALBÜMÜNDEN
- Bursa Muradiye Medresesi şark cephesi. İTÜ Mimarlık Fakültesi Arşivi | KEMAL AHMET ARÛ' NUN ALBÜMÜNDEN
- Bursa Muradiye Medresesi A-B maktaı. İTÜ Mimarlık Fakültesi Arşivi | KEMAL AHMET ARÛ' NUN ALBÜMÜNDEN
- Bursa Muradiye Medresesi C-D maktaı. İTÜ Mimarlık Fakültesi Arşivi | KEMAL AHMET ARÛ' NUN ALBÜMÜNDEN
- Bursa Muradiye Medresesi dershane cephesinden detay. İTÜ Mimarlık Fakültes... | KEMAL AHMET ARÛ' NUN ALBÜMÜNDEN