Alexandre Vallaury
 
Fotoğraflar
|
Kurumlar
|
Mimari Uslüplar
|
Portreler
|
Yapılar
Alexandre Vallaury

1850 - 1921
Fransız asıllı Levanten mimar. Sanayi-i Nefise Mektebi’nin mimarlık bölümünün kurucusu ve ilk mimarlık hocasıdır. Mektebin tasarımı ve uygulaması Vallaury’ye aittir. Kendisi 1850 yılında İstanbul’da doğmuş ve Paris’te aldığı yüksek öğrenimi dışında bütün hayatını bu şehirde geçirmiş ve yine burada 1921 yılında hayata gözlerini yummuştur. Kökeni hakkında Fransız ve İtalyan olduğuna dair farklı görüşler hâkimdir. Ancak kendisi aldığı eğitim dolayısıyla ağırlıklı olarak Fransız kültürünü temsil eder. Saraya yakınlığıyla tanınan İstanbul’un o dönemdeki en ünlü pastacısı Francesco Vallaury’nin oğlu olması dışında gençlik yılları hakkında kesin bilgi yoktur. 1869-1878 yılları arasında döneminin bu alandaki en iyi kurumu olarak kabul edilen Paris Ecole Nationale des Beaux-Arts’da mimarlık öğrenimi görür. İstanbul’a döndükten sonra 1880’li yılların başında çeşitli mimarî anıtların rölöve çizimleriyle katıldığı sergilerde Osman Hamdi Bey'le tanışır. Bunu iki sanatçının arkeoloji, müzecilik ve eğitim gibi konulardaki ortak çalışmaları izler. Sanayi-i Nefise Mektebi’nin mimarlık bölümünün kuruluşuna öncülük eder. Bu kurumdaki hocalığı 1883’teki istifasına kadar kesintisiz 25 yıl sürer. 1896’da aldığı Légion d’Honneur’ün yanısıra Fransız ve Osmanlı hükûmetlerinden çeşitli nişan ve ödüller alır. Başta 1894’teki İstanbul depremi ile ilgili olmak üzere şehirle ilgili çeşitli komisyonlarda görev alır. Osman Hamdi Bey tarafından "Mimar-ı Şehir" olarak anılan Vallaury, Sanayi-i Nefise Mektebi’ndeki hocalığı sırasında Osmanlı üst yönetimi ve Fransız iş çevrelerinin vazgeçilmez mimarı haline gelir. Bu çevreler için hazırladığı bazı projelerinde İtalyan mimar Raimondo d'Aronco ile ortak çalışır.

Vallaury özellikle Osmanlı saray mensupları ile devletin üst düzey yöneticileri için yaptığı konutlarda, geleneksel Türk mimarlığını Beaux-Arts ilkeleri çerçevesinde yorumlamıştır. Mimarî yaklaşımı İslâm-Osmanlı sentezinden Neoklâsik mimarlık anlayışına kadar yayılan bir yelpazede çeşitlilik gösterir. Neorönesans ve Neo-Osmanlı elemanlar kullandığı bazı tasarımlarında, yer yer Uluslararası Oryantalizm’e ait motifler de kullanmıştır. Özellikle Neo-Osmanlı üslûbuyla ele alınmış yapılarında Neobarok, hattâ Art Nouveau detaylara yer vermiştir.


 
Arama Sonuçları Mimarlık Müzesi Koleksiyonunda:   Alexandre Vallaury
   
Galeri
  - Sanayi-i Nefise Mektebi | MİMARLIK EĞİTİMİNE YÖN VERENLER I: 1883-1923 SANAYİ-İ NEFİSE MEKTEBİ
- Mimarlık Bölümü 1883 - 1928 | MİMARLIK EĞİTİMİNE YÖN VERENLER I: 1883-1923 SANAYİ-İ NEFİSE MEKTEBİ
- Alexandre Vallaury | MİMARLIK EĞİTİMİNE YÖN VERENLER I: 1883-1923 SANAYİ-İ NEFİSE MEKTEBİ
- MİMARLIK EĞİTİMİNE YÖN VERENLER I: 1883-1923 SANAYİ-İ NEFİSE MEKTEBİ
- Sanayi-i Nefise öğretmenleri ve yirmi öğrencisi, 1885. Ön sırada, soldan iki... | SEDAT ÇETİNTAŞ' IN ÇİZGİLERİYLE
- Cemil Topuzlu Köşkü, 1900?. Göztepe, İstanbul. Giriş cephesi. ( Vedad Tek... | SEDAT ÇETİNTAŞ' IN ÇİZGİLERİYLE
- Alexandre Vallaury ve akademi görevlileri. En önde, ortadaki kişi Vallaury'd... | TAN ORAL: MİMARLIK DOKUNUŞLARI
- Alexandre Vallaury'nin Evi. Foto: Alp Sunalp | TAN ORAL: MİMARLIK DOKUNUŞLARI