Anadolu Hisarı
 
Fotoğraflar
|
Kurumlar
|
Mimari Uslüplar
|
Portreler
|
Yapılar
Anadolu Hisarı

1394 - 1395
İstanbul Boğazı'nın en dar yerinde, Göksu (Aretos) Deresi'nin Boğaz'a döküldüğü yerdedir. İstanbul'daki en eski tarihli Türk mimarlık ürünüdür. Tarihi kaynaklarda Güzelce Hisar olarak adlandırılmaktadır.
Bizans'ı kuşatmaya hazırlanan Sultan Bayezid 1 (Yıldırım) tarafından Boğaziçi'nden geçişleri kontrol altına almak, Göksu Deresi'ne girişi engellemek için yaptırılmıştır. Bir gözetleme kalesidir. İstanbul'un fethinden sonra yeniçeri hapishanesi olarak kullanılmıştır.
Sultan Mehmed 1 (Fatih), 1452'de Rumeli Hisarı'nı yaptırırken Anadolu Hisarı'nı da bir hisarpeçe ile güçlendirmiştir.
Dört köşe planlı bir başkule ile bunu saran bir gömlekten oluşan ana plan günümüze büyük değişikliklerle gelmiştir. Tonoz örtülü başkulenin dışarıya bağlantısı birinci kattan iner-kalkar bir köprü ile sağlanıyordu. Başkuleyi saran "gömlek" düzensiz dörtgen biçimli duvarlardan ibaretti, bu duvarların köşelerinde küçük kuleler bulunuyordu. Yanında bir mescit ve bir de namazgâh bulunuyordu


Kaynak :  Oktay Aslanapa; "Osmanlı Devri Mimarisi", s.535, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1986
Semavi Eyice; "Anadolu Hisarı", İstanbul Ansiklopedisi, C.1, s. 251-253, Kültür Bakanlığı ve tarih Vakfı ortak yayını, İstanbul 1993.
 
Arama Sonuçları Mimarlık Müzesi Koleksiyonunda:   Anadolu Hisarı
   
Galeri
  - Anadolu Hisarı-İstanbul | TAN ORAL: MİMARLIK DOKUNUŞLARI